Mer om kiropraktik

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder "att behandla med händerna". Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D. D. Palmer (1845-1914) postulerade den första kiropraktiska sjukdomsteorin.

Kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap som bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av besvär neuromuskoloskeletala systemet, primärt ryggraden. En kiropraktisk doktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler och nervsystem. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta används olika exakta handgrepp (justeringar). Utbildningen till internationellt accepterad kiropraktisk doktor (masters-utbildning) är i dag fem år på universitet. I Sverige har även ett antal professurer utbildats.

Beskrivningen ovanför är hämtad från Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisations broschyrer. Läs mera på kiropraktik.se.

Fråga Din kiropraktor eller vår receptionist efter broschyrer om kiropraktik alternativt vår hälsoklass.


Mer om Gonstead

Gonstead-tekniken är en specifik teknik inom kiropraktiken som praktiseras av ett fåtal kiropraktiska doktorer i Sverige. Tekniken utvecklades och vidareutvecklades av Dr. Clarence Gonstead i USA under drygt 50 år från 1923 till hans död i 1978. Senare är tekniken vidareutvecklat av ett stort antal kiropraktiska doktorer aktiva inom The Gonstead Clinical Studies Society och The Gonstead Seminars, samt på ledande kiropraktiska skolor, först och främst i USA.

Det unika med Gonstead-tekniken är att den är mycket specifik och jobbar endast med den/de kota/kotor som ligger fel. Dr. Gonstead uttryckte detta som följer "Find the subluxation, accept it where you find it, correct it and leave it alone". Teknikens fokuserade filosofi beskrivs ytterligare med följande citat från Dr. Gonstead: "If it ain't broke, don't fix it."

Gonstead-tekniken sätter säkerhet framför allt, och är erkänd som en av de säkraste metoderna för behandling av ryggraden. En av teknikens specialiteter är sittande nackjustering utan vridning eller rotation. En erfaren Gonstead-doktor är specialist på att justera bl.a. nackkotor som ligger fel.

Legitimerad kiropraktor Mikaela A. G. Petersen är specialiserad i Gonstead-tekniken.

Läs mera på Gonstead Seminar och The Gonstead Clinical Studies Society eller se Gonstead på youtube.


Kiropraktik i Sverige

Sverige fick sin första kiropraktor år 1921, och Diplomerade Chiropraktorers Förening grundades år 1936. Denna förening blev sedermera Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Gruppen kiropraktorer med utländsk examen gavs statlig legitimation av Riksdagen år 1989.

I dag finns det ca 200 legitimerade kiropraktorer som är medlemmar i LKR i Sverige.

En legitimerad kiropraktor har status som primärkontakt med självständigt behandlingsansvar, på samma vis som läkare, tandläkare och psykologer.

För legitimering som kiropraktor i Sverige krävs sen 1 januari 1999 inte längre högskolestudier enligt internationell standard. Denna sänkning av legitimationskraven är unik i Sverige och gör att gruppen legitimerade kiropraktorer tyvärr inte längre kan anses att vara homogen.

Beskrivningen ovanför är hämtad från Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisations broschyrer. Läs mera på kiropraktik.se.

Legitimerad kiropraktor Mikaela A. G. Petersen möter de höga krav som ställs internationellt.


Dokument och Artiklar

Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care
Effect of cervical manipulation on vertebral artery and cerebral haemodynamics in patients


Nyttiga länkar

European Chiropractors' Union
The Gonstead Clinical Studies Society
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
Norsk Kiropraktorforening
ChiroWeb
The Chiropractic Report
International Chiropractic Association
World Federation of Chiropractic
Ontario Chiropractic Association
Life Chiropractic College West
Life University
Palmer Chiropractic College